Møte med statsråden

Presteforeningen møtte i dag Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Med på møtet var leder Martin Enstad, nestleder Ingvild Osberg, generalsekretær Ole-Johs. Huuse og fagsjef Per Kristian Aschim. Presteforeningen tok opp Den norske kirkes rekrutteringskrise i forhold til presteskapet, og behovet for et ressursnivå for Den norske kirke som kan virke rekrutterende og bidra til å opprettholde en prestetjeneste som kan dekke hele landet.

Presteforeningen tok også opp tre spørsmål knyttet til den varslede lovproposisjonen og Stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikk.
For det første: At tros- og livssynssamfunns rett til selvbestemmelse, også i ordningsspørsmål, også må gjelde Den norske kirke.
For det andre: Spørsmålet om prestetjeneste / tros- og livssynstjeneste i kriminalomsorgen, ved sykehus og andre helseinstitusjoner, og på universiteter og høyskoler.
For det tredje: Behovet for økonomi og hensynet til presters sikkerhet, i forbindelse med ordningen med at prester går med dødsbud på vegne av politiet.

– Vi møtte en engasjert og godt forberedt statsråd, og fikk en god dialog om Presteforeningens syn på disse spørsmålene, sier Martin Enstad. Også statsråden virket godt fornøyd med møtet og uttalte på departementets twitter-konto at han gleder seg til å samarbeide med Presteforeningen om framtiden til Den norske kirke.

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Kirkepolitikk