Foto: Emil Skartveit

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Velkommen til Landskonferansen 2017. Jeg har gledet meg til disse dagene sammen med dere.

Disse dagene skal vi sammen bli informert. Vi skal diskutere viktige endringer som vi står ovenfor, både som organisasjon, men også som prester i et samfunn i endring.

Presteforeningen har i over hundre år vært en viktig samlingspunkt for landets prester innenfor rammen av Den norske kirke. Og gjennom PFs historie har fagforeningselementet blitt stadig viktigere. Vi har derfor en organisasjon som i dag er basert på tariffområdene. Og fram til virksomhetsoverdragelsen har det vært en selvsagt forutsetning for vår organisasjonsstruktur at staten er det absolutt største tariffområdet for vår forening.

Nå er det ikke lenger staten, men KA som er det dominerende tariffområdet for Presteforeningen.

Disse endringene alene gjør at vi trenger å oppdatere våre lover. Disse må bringes i takt med den nye virkeligheten. For eksempel gir det ikke mye mening lenger når våre lover sier at det i sentralstyret skal være minst en representant for andre tariffområder enn staten. Dette må opplagt endres. Men så er spørsmålet: når vi først gjør endringer – skal vi da gå enda lengre, og endre mer enn det aller mest nødvendige?

Les mer …