Forsiden < Emneknagg (Kirkepolitikk)

Kirkepolitikk

Bokomtale: Da Gud skiftet mening

Les mer

Bokomtale: Rådet som forandret kirken

Les mer

Landstad og Blix, juli 2019: Sommergave til Den norske kirke

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkeordning for Den norske kirke

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Les mer