Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer