Høringsuttalelse – Ordning for fortsatt tilsetting etter fylte 70 år

Presteforeningen avga 24. februar høringsuttalelse til Kirkerådet om Ordning for fortsatt tilsetting etter fylte 70 år.

Presteforeningen er opptatt av, og bekymret for, utfordringene med rekruttering til presteyrket. Rekrutteringsutfordringene kan ikke alene løses gjennom tilgang av nyutdannede og second career. Vi tenker derfor at det er både riktig og viktig at det gis en åpning for at motiverte prester kan stå i yrket ut over dagens grense på 70 år. Vi er mer spørrende til om dette er en god ordning for biskoper.

Endringen reiser for øvrig en del problemstillinger som må håndteres på en god og ivaretagende måte.

Høringsuttalelsen kan leses via lenken nedenfor.

Ordning for fortsatt tilsetting etter fylte 70 år. Høringsuttalelse fra Presteforeningen