Forsiden < Emneknagg (Arbeidsvilkår)

Arbeidsvilkår

Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

Les mer

Sammenstilling av lederavtalen og Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Les mer

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Les mer

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Les mer

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer

Høringsuttalelse: Personalreglement for Den norske kirke

Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet)

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer