Forsiden < Emneknagg (Arbeidstid)

Arbeidstid

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Les mer

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer

Signering av grunnleggende avtaler med ny arbeidsgiver

Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Les mer