Særavtaler KA

Presteforeningen er part i diverse særavtaler med KA – Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon.
Klikk på lenkene under for å komme direkte til avtalene på ka.no