Hovedtariffavtalen i KS

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår i virksomheten.