Ny felles organisasjon? Presteforeningen, KUFO og Diakonforbundet

Ny felles organisasjon? Presteforeningen, KUFO og Diakonforbundet

Ny felles organisasjon? Dette skjer frem til GF 2024

Presteforeningen, Diakonforbundet og KUFO utreder muligheten for å gå sammen i en ny felles organisasjon. Endelig vedtak må behandles av foreningenes generalforsamlinger.

I mars 2023 vedtok Presteforeningens representantskap at utredningen av en ny felles organisasjon med Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) og Diakonforbundet skal fortsette. Vedtaket ble fattet etter at intern høring i Presteforeningen (PF) viste flertall for å fortsette utredningen.

Les mer om høringen og representantskapets vedtak her.

11.-13. mars 2024 avholdes Presteforeningens neste generalforsamling (GF).

GF 2024 vil behandle en sak om ny felles organisasjon. Hva som vil bli lagt frem for behandling på generalforsamlingen, vil bli avklart gjennom den videre prosessen i foreningen.

Tidslinje frem til GF 2024

Styringsgruppe og intern referansegruppe

De tre organisasjonene – Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund – har nedsatt en felles styringsgruppe for prosjektet. Denne består av to representanter fra hver. Fra Presteforeningen er det leder Martin Enstad og nestleder Eldfrid-Marie Bakken som sitter i styringsgruppa.

I PF har vi i tillegg en referansegruppe sammensatt av tillitsvalgte. Den har vært en viktig lyttepost under utformingen av grunnlagsdokumentet som ble sendt ut på høring, og vil bli konsultert også i den videre prosessen.

Mer informasjon

Både her på hjemmesiden og i nyhetsbrev til alle medlemmer vil det bli delt oppdatert informasjon.

Relaterte artikler

Se alle More-button

Ny felles organisasjon? Ja til videre utredning

Presteforeningens representantskap har vedtatt at utredningen av en mulig felles organisasjon med KUFO og Diakonforbundet skal fortsette. Endelig vedtak om det skal opprettes en ny organisasjon må behandles av Presteforeningens generalforsamling.

More-button