«Pilgermesse» i Hamburg

Anna Runesson ble tildelt støtte fra Frie internasjonale stipend for å delta på «Pilgermesse» i Hamburg i februar 2023. I denne rapporten forteller hun fra symposiet i forkant av messen og fra selve messen.

«Pilgermesse»

Hvert år møtes noen tusen pilegrimer i Hamburg på den årlige «Pilgermesse». Dette er en viktig plattform for oss som jobber innen pilegrimsbevegelsen i Europa. «Pilgermesse» ble etablert av den tyske presten Bernd Lohse, som jobber på Pilegrimssenter i St.Jacobi Kirche i Hamburg. Bernd Lohse kommer hvert år til Norge med pilegrimer fra Tyskland for å vandre Pilegrimsleden til Trondheim.

Det er mange pilegrimsinteresserte som kommer til «Pilgermesse» hvert år for å få informasjon om pilegrimsleder og for å lære av hverandre. 2023 var messen utvidet til også å inkludere et symposium som fant sted dagen før selve «Pilgermesse».

Symposium fredag 24. februar

Symposiet fant sted i Hauptkirche St.Katharinen og vi var omtrent 50 personer som deltok.
Programmet var flott og vi som var til stede fikk del i personlige opplevelser av å være pilegrim, faglige foredrag, intervjuer og panelsamtaler.

En pilegrim og en turgåer – hva er forskjellen?

Særlig interessant opplevde jeg foredraget til Prof. Dr. Traugott Roser. Hans gjennomgang av hva det innebærer å være pilegrim ut ifra et diakront respektiv og et synkront perspektiv gav en fin innfallsvinkel til det som særpreger en pilegrim.

Prof. Roser pekte på at en pilegrim går både diakront (dvs. gjennom historien, som en lenke i en kjede av andre pilegrimer) og synkront (dvs. i felleskap med den tid vi lever i i dag). Distinksjonen mellom det diakrone og det synkrone er viktig når en forsøker å forklare og forstå hva som skiller en turgåer fra en pilegrim. Den siste tiden har vi i Norge hatt flere samtaler om akkurat hva identiteten av en pilegrim er, så dette foredraget satte jeg særlig pris på.

Innblikk i pilegrimsleder og pilegrimsvandringer

I programmet fant jeg også intervjuet med Heike Götz som meget interessant. Hun beskrev sin vandring langs pilegrimsleden Via Baltica, fra Usedom til Bremen, 600 km. For de som ønsket det, kunne vi kjøpe boken hennes etterpå og få den signert.

Det siste foredraget ble holdt av Dr. Annette Esser som fortalte om Hildegardsleden, en led hun selv er initiativtaker til. Hildegard av Bingen var både teolog, naturforsker og hadde medisinsk kunnskap. Leden, som ble etablert 2017, er 135 km lang og begynner i Idar-Obersten og går til Bad Soberheim.

Fredagen ble avsluttet med en Jazzkonsert i St.Jacobi kirche med en dansk trio.

«Pilgermesse» lørdag 25. februar

Dagen begynte med en pilegrimsgudstjeneste der vi tok imot de pilegrimer som hadde gått den såkalte «Stern pilgern» til kirken. «Stern pilgern» betyr at flere pilegrimsgrupper har gått fra ulike steder fra utkanten av Hamburg og inn til St.Jacobi (som en stjerne).

Vi som deltok i selve gudstjenesten var fra Den norske kirke, Den danske kirke, Svenska kyrkan og Den tysk-lutherske kirke. På slutten av gudstjenesten kunne den enkelte pilegrim komme frem til alteret for å bli velsignet.

Da gudstjenesten var slutt, gikk vi til de stand vi hadde forberedt dagen i forveien. Standene var fordelt på to kirker: St.Jacobi og St.Petri. Fra kl.12.00-17.00 var begge kirkene åpne slik at pilegrimer og andre interesserte kunne komme for å få informasjon og samtaler.

Nordisk Pilegrimsnettverk

I år hadde vi veldig fine samtaler i det nordiske pilegrimsnettverket (Sverige, Danmark, Norge og Finland). Vi ble enige om at vi i 2024 lager en «Nordic Corner» så vi tydeligere kan profilere oss inn mot pilegrimer i Europa. Dette er noe som vi ser på som svært viktig da pilegrimsvandringer i Norden og Europa øker med ca 20 % hvert år. Norge utgjør et av de nordligste pilegrimsmålene med Nidaros og fortellingen om Hellig Olav.

Med denne rapport takker jeg for stipendet som muliggjorde min deltakelsen i «Pilgermesse».

Tusen takk!

Relaterte artikler

Kirkevekstkonferansen Exponential 2023

Morgan Fjelde ble tildelt støtte fra Frie internasjonale stipend for å delta på Exponential 2023 i Florida. I denne rapporten forteller han fra konferansen og hva han særlig har tatt med seg av impulser fra den.

More-button

Frie internasjonale stipend

Ønsker du å hente impulser fra kirker og kirkelig arbeid i andre land? Hvert år utlyser Presteforeningen frie internasjonale stipend. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

More-button