Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Les mer

Hva mener de politiske partiene om kirke og tro?

Les mer

Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Les mer