Kategori: Solidaritetsprosjekt

Bibelskolerektor ble student

Azalech Gaga Dalo er våren 2023 i innspurt med en masteravhandling i teologi ved høyskolesenteret til Mekane Yesus-kirken i Addis Abeba. Hun er en av kvinnene som har fått stipend gjennom Presteforeningens solidaritetsprosjekt i Etiopia.

More-button