Worknesh Genno, feltkoordinator for NMS i Etiopia, inspiserer ødeleggelsene etter flommen ved Mekane Yesu Theological Seminary. Foto: Mekane Yesus-kirken

Worknesh Genno, feltkoordinator for NMS i Etiopia, inspiserer ødeleggelsene etter flommen ved Mekane Yesu Theological Seminary. Foto: Mekane Yesus-kirken

Hjelp flomofrene i Etiopia

Sentralstyret har vedtatt at Presteforeningen gir 50 000 kr til Det Norske Misjonsselskap sin Spleis for akutt nødhjelp og gjenoppbygging av Mekane Yesus kirkens teologiske seminar, etter flommen i Addis Abeba i slutten av august.

Denne støtten kommer i tillegg til det årlige bidraget gjennom Presteforeningens solidaritetsprosjekt, som gir stipend til kvinnelige teologistudenter ved dette seminaret. Vil du være med og hjelpe våre venner og kolleger i Etiopia? Bli med på denne innsamlingen og del den gjerne videre!

NMS takker for støtten

 – Vi i NMS er glade for at Presteforeningen også bidrar med ekstra økonomisk støtte og viser sin solidaritet med studenter og ansatte på det teologiske seminaret. De har opplevde denne skremmende og plutselige lokale flommen, der tre barn og fem voksne omkom og bygninger og eiendeler ødelagt. Som medlem av Presteforeningen takker jeg min egen fagorganisasjon for at de gir denne støtten gjennom NMS til Mekane Yesus-kirken, Helge S. Gaard på NMS sine hjemmesider.

Skader for millionbeløp

NMS forteller at flommen som oppstod brått gjorde store ødeleggelser på det teologiske seminaret. Området der de ansatte bor ble hardest rammet. Åtte mennesker er bekreftet omkommet. 98 mennesker har mistet alt de eier. I tillegg til at boligene til mange av de ansatte er totalødelagt, er også deler av internatet og skolebygningene berørt. Skadene på bygninger og veier på området til seminaret er enorme.
Du kan lese mer om flommen på NMS sine sider 

Relaterte artikler

– I love learning

-Gjennom teologistudiet får jeg være en del av lederskapet i menigheten min, og jeg ønsker også å være en forandringsagent i min lokale sammenheng, sier Nardos Hiruy, en av tre kvinnelige mastergradsstudenter som får støtte fra PF.

More-button

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

Presteforeningens solidaritetsprosjekt skal synliggjøre norske presters solidaritet med kollegaer som arbeider under svært vanskelige kår. Siden 2017 er prosjektet rettet mot kvinnelige teologer i Mekane Yesus-kirken, som er den eneste kirken i Etiopia som ordinerer kvinner til prestetjeneste.

More-button