Habtame Merga og Ayelu Gudeta, begge med Master i «Organisational Leadership»; Aster Wakjira og Rajitu Almadi, begge med Bachelor i teologi. Foto. Tadelech Loha

Habtame Merga og Ayelu Gudeta, begge med Master i «Organisational Leadership»; Aster Wakjira og Rajitu Almadi, begge med Bachelor i teologi. Foto. Tadelech Loha

Oppdatering PFs solidaritetsprosjekt 2020

Samtlige kvinner på stipendordningen har fullført studiene.

Presteforeningen bidrar med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Stipendordningen forvaltes av Det Norske Misjonsselskap (NMS).

I perioden 2017 til 2020 fikk totalt sju kvinner stipend til studier innenfor teologi og ledelse. Tre kvinner fullførte sine masterstudier i teologi og fikk sine vitnemål i 2019.
De fire siste skulle avslutte våren 2020, men på grunn av korona ble avslutning og eksamen noe utsatt. Men høsten 2020 fikk også disse sine vitnemål. Bildet ovenfor er fra deres Graduation.

Et nytt tilsvarende stipendprogram er vedtatt for perioden 2020-2024, og i høsten 2020 startet de første fem studentene sine studier. Studentene Sinkinesh Garcho, Nardos Hiruy og Jirgife Emana Boneya har begynt på det toårige masterstudiet i teologi, mens Asebech Haile og Abjedo Autol har fått stipender til å ta mastergrad i ledelse. Ytterligere fem kvinnelige studenter får komme inn på denne stipendordningen i 2021. Studiene skjer på høgskolesenteret til Mekane Yesus-kirken i Addis Abeba, og det er kvinnedepartementet i kirken som administrerer stipendordningen.

Tadelech Loha er leder for kvinnedepartementet og hun sendte julebrev til sine samarbeidspartnere i 2020 og her er et lite utdrag av hva hun skrev:

– 2020 ble et år vi aldri vil glemme. Vi erfarte ulike følelser: frykt, panikk, sorg og klage – både som individer, familie, samfunn. Særlig «lock-down» var vanskelig å håndtere for oss etiopiere, vi har sterke sosiale bånd.

Hun sier videre i brevet at det er to forhold hun ønsker å løfte fram:
Det ene er håpet. – Vi må ikke la oss falle ned i mismotet som gjør at vi gir opp håpet, skriver hun. Uten håp har vi ingen ting. Å håpe på Gud er å tro at Gud også i denne tiden med prøvelser vil bringe gode ting til oss.

Det andre hun løfter fram er bønnen om fred i verden, og særlig i hennes eget land Etiopia. – Må Gud gripe inn og fylle menneskers hjerte med kjærlighet og omsorg for sin neste, er hennes håp og bønn.

Mer om ulike prosjekt i Etiopia

Relaterte artikler

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

Presteforeningens solidaritetsprosjekt skal synliggjøre norske presters solidaritet med kollegaer som arbeider under svært vanskelige kår. Siden 2017 er prosjektet rettet mot kvinnelige teologer i Mekane Yesus-kirken, som er den eneste kirken i Etiopia som ordinerer kvinner til prestetjeneste.

More-button

Utdanning frigjør

Den kvinnelige teologistudenten Sinkinesh Garcho i Addis Abeba, forteller frimodig om hvordan utdanning har frigjort henne og gitt henne nye fremtidsmuligheter. Studiet blir delvis finansiert av PFs solidaritetsprosjekt.

More-button