– I love learning

Ordene tilhører Nardos Hiruy, en av tre kvinnelige mastergradsstudenter i teologi på NMS’ stipendprogram som Presteforeningen støtter gjennom solidaritetsprosjektet. Her forteller hun mer om sin bakgrunn, sin motivasjon for å studere og hva hun ønsker å bruke utdanningen til.

– Jeg er født i Addis Abeba, og bor her sammen med min mann, min svigermor, og mine barn; fire jenter og en gutt. Den eldste datteren er gift, de øvrige bor hjemme og fullfører grunnskole og videregående skole. Min mann er prest i Mesalemya Bethel Mekane Yesus Church. Kirken befinner seg på området til Merkato, Afrikas største utendørs markedsområde. Kirka vår er veldig liten, men Guds nærvær er sterkt tilstede.

-Jeg elsker å lære

-Jeg liker å holde på med mange forskjellige ting, men det jeg liker best av alt er å lære. Jeg har brukt halvparten av livet til nå med å tilegne meg kunnskap gjennom skolegang og studier. Som liten ble jeg sendt til jenteskolen Yehiewot Berehan, drevet av amerikanske misjonærer. Deretter startet jeg på Addis Ababa Commercial college, og tok en grad innenfor Human Resource Management, forteller Nardos Hiruy.

Senere har hun fylt på med studier innen en rekke andre fagområder. Hun har blant annet en bachelorgrad i språk, en i IT og business administration, og en mastergrad i Psychology Counseling.

Verdifulle arbeidserfaringer

– Jeg har brukt mye tid på å studere, men jeg har også hatt ulike jobber både i offentlig sektor og privat virksomhet. Disse arbeidserfaringene har gitt meg mye. Jeg har utviklet mine ferdigheter til å arbeide i team og til å håndtere ulikheter, har sett hvordan åndelige og kulturelle verdier har plass i en slik sammenheng, og har utviklet vennskap med dem jeg har arbeidet sammen med, forteller Nardos.

Teologistudier

– For to år siden skiftet jeg fagområde til teologi, og høsten 2020 begynte jeg på mastergradsstudet innen teologi. Grunnen til at jeg startet med teologi er at jeg ønsker å lære mer om Gud, om Guds ord og Guds oppdrag i verden. Jeg ønsker å ha en klar oppfatning av hva som er kirkens ansvar og å få kunnskap som kan være til hjelp for meg og familien min, men som jeg også kan bruke i min menighet og i kirken. Jeg takker Gud for at jeg har fått denne muligheten til å lære!

Aktiv i egen menighet

Nardos Hiruy deltar aktivt i sin egen menighet, der hun blant annet synger i kor og leder et av lovsangsteamene. Menigheten tilbyr også ekteskapsrådgiving, og hun er med i en gruppe av fagpersoner som utfører dette arbeidet.

– Vi har også mange ungdommer i menigheten vår, og vi har dannet en egen komite som særskilt fokuserer på dem. Vi ønsker å tilby veiledning knyttet til både sosiale, psykologiske og utdanningsmessige spørsmål. I framtiden ønsker jeg å fokusere enda mer på dette, for å kunne utruste ungdommene til å kunne skape en forskjell med sitt liv, både i kirken og i samfunnet. En viktig grunn for meg å delta i menighetens liv er at den er i en del av byen som sårt trenger endring på ulike områder. Jeg har en drøm om å få etablert et college her, forteller Nardos.

Forandringsagent

Jeg vil uttrykke min inderlige takk til NMS for støtten jeg får til å ta dette Mastergradsstudiet i teologi. Gjennom det får jeg være en del av lederskapet i menigheten min, og jeg ønsker også å være en forandringsagent i min lokale sammenheng, avslutter Nardos Hiruy.

Relaterte artikler

Oppdatering PFs solidaritetsprosjekt 2020

Samtlige kvinner på stipendordningen har fullført studiene. Presteforeningen bidrar med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Stipendordningen

More-button

Utdanning frigjør

Den kvinnelige teologistudenten Sinkinesh Garcho i Addis Abeba, forteller frimodig om hvordan utdanning har frigjort henne og gitt henne nye fremtidsmuligheter. Studiet blir delvis finansiert av PFs solidaritetsprosjekt.

More-button