Sinkinesh Garcho, masterstudent i teologi ved høyskolesenteret til Mekane Yesus kirken i Etiopia

Sinkinesh Garcho, masterstudent i teologi ved høyskolesenteret til Mekane Yesus kirken i Etiopia

Utdanning frigjør

Den kvinnelige teologistudenten Sinkinesh Garcho i Addis Abeba forteller frimodig om hvordan utdanning har frigjort henne og gitt henne nye fremtidsmuligheter. Hennes nærmeste hadde liten tro på utdanning, men nå studerer hun på masternivå i teologi og drømmer om å kunne ta en doktorgrad.

En onkel ble redningen

– I mitt oppvekstmiljø var det negative holdninger til at jenter skulle få utdanning. Hvis en jente fikk muligheten til å gå på skole, var det en utbredt forståelse at hun ikke skulle fortsette utover barneskolenivået. Normalt skulle jentene gifte seg når de ble tretten år gamle. Jeg var imidlertid svært motivert for å få meg en utdanning, og jeg fikk støtte fra en onkel som selv hadde måttet slutte tidlig på skolen.

Dette forteller Sinkinesh Garcho (35), som nettopp har startet på mastergradsstudiet i teologi på høgskolesenteret til Mekane Yesus-kirken i Addis Abeba. Hun forteller åpent om undertrykkelse i barndomsårene. Hennes onkel, som var villig til å bryte med tradisjonelle forestillinger, ble et viktig redskap til at hun kunne få gleden av høyere utdanning.

Sinkinesh Garcho har fått et stipend fra Det Norske Misjonsselskap, i et samarbeidsprosjekt med Presteforeningen. I perioden 2020-2023 får ti kvinner stipender til å ta mastergrader innen teologi eller ledelse. Det er kvinndepartementet i kirken, med dets leder Tadelech Loha i spissen, som administrerer ordningen.

Motivert for utdanning

– Da jeg hadde gjort meg ferdig med videregående, gikk jeg to år på en bibelskole. I forlengelsen av dette fikk jeg anledning til å praktisere det jeg hadde lært i min hjemmemenighet. Deretter åpnet det seg en mulighet for å fortsette med teologiske studier, til dels med støtte fra mine foreldre som opprinnelig hadde vært negative til utdanning. I 2018 lyktes det meg å bli ferdig med en bachelorgrad i teologi, forteller Sinkinesh og fortsetter:

– Alle hindringene jeg møtte i min oppvekst, har bare gjort meg enda mere motivert for utdanning. Jeg tror at analfabetisme bidrar til «åndelig blindhet». Min bacheloroppgave hadde tittelen: «Å mobilisere kvinner for en tjeneste med undervisning, forkynnelse og ledelse». Motivasjonen for min avhandling var å utfordre negative forestillinger rundt kvinners muligheter til å gjøre en tjeneste i kirke og samfunn.

Den ferske mastergradsstudenten er opptatt av at kvinner skal ha samme muligheter som menn, i kraft av at de er «skapt i Guds bilde». Hun mener at mange afrikaneres negative syn på kvinner, hustruer og unge jenter er preget av deres kulturelle briller. Det finnes et destruktivt kvinnesyn som en må ta et oppgjør med. Undervisning og opplæring er, ifølge Sinkinesh, den beste måten en kan gi kvinner verdighet, og å frigjøre dem fra kulturelle fordommer.

Takknemlig og optimistisk

Sinkinesh Garcho takker kvinnedepartementet i Mekane-Yesus-kirken og Det Norske Misjonsselskap for stipendet.
– Jeg takker Gud for at han har latt dere være redskaper for at jeg skulle kunne følge et masterprogram i teologi. Gjennom høyere utdanning blir jeg nå utrustet til en tjeneste i kirken. Om Gud vil, håper jeg å ta en doktorgrad i fremtiden. Mitt mål er å bli stadig bedre til å konfrontere kulturelle misforståelser i lys av en bibelsk forståelse. Jeg har en visjon om å være et instrument for å frigjøre kvinner overalt hvor Gud sender meg. Det er et privilegium og en stor glede å kunne bidra i Guds plan og misjon, avslutter Sinkinesh.

Relaterte artikler

Oppdatering PFs solidaritetsprosjekt 2020

Samtlige kvinner på stipendordningen har fullført studiene. Presteforeningen bidrar med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Stipendordningen

More-button

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

Presteforeningens solidaritetsprosjekt skal synliggjøre norske presters solidaritet med kollegaer som arbeider under svært vanskelige kår. Siden 2017 er prosjektet rettet mot kvinnelige teologer i Mekane Yesus-kirken, som er den eneste kirken i Etiopia som ordinerer kvinner til prestetjeneste.

More-button