fra venstre - Mercy, Rajitu, Aberesh, Hantame og Aster Foto: Klaus-Christian Küspert

Foto: Klaus-Christian Küspert

fra venstre - Mercy, Rajitu, Aberesh, Hantame og Aster Foto: Klaus-Christian Küspert

Foto: Klaus-Christian Küspert

Julehilsen fra Etiopia 2018: Takk for mulighet og tillit

Presteforeningen bidrar med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Stipendordningen forvaltes av Det Norske Misjonsselskap (NMS). I midten av desember besøkte Klaus-Christian Küspert og Mrs Worknesh Geno fra NMS kirkens Kvinnedepartement. På samlingen var både ledere i departementet samt kvinnelige studenter på stipendordningen tilstede.

– Jeg ønsker å dra tilbake og bli leder

forteller Rev Habtame Merga. – Jeg er nå Masterstudent i Organisational Leadership og er ferdig i 2020. Jeg ønsker å dra tilbake og bli leder i synoden, kanskje til og med generalsekretær. Jeg er redd for å søke en slik stilling, tviler på at jeg har nok kompetanse, men det er mange som oppmuntrer meg og mener at jeg kunne bli en god leder. Jeg er ordinert prest fra før med BTh (Bachelor in Theology) og når jeg nå snart har MA i ledelse, vil jeg være godt egnet til å søke en lederstilling; uten å være ordinert prest er det nesten utlukket å bli leder, men mange prester mangler kompetanse i ledelse.

– Jeg liker å forkynne

uttrykker Miss Aster Wakjira. – Jeg begynte som lekforkynner allerede som ung jente. Det å forkynne er det jeg liker aller best, og folk sier jeg er flink til det. Jeg jobbet lenge som evangelist, nå er jeg BTh-student, med slutteksamen juni 2020. Jeg ønsker å bli ordinert prest og så skal jeg jobbe i synodens kvinnedepartement eller overta kvinnearbeidet på prostinivå.

-Jeg vil gjerne bli medarbeider i Gumuz-bibeloversettelsesprosjekt

Jeg er fra Agalo i Blånildalen, fra Gumuz-folket. Etter 10. klasse fikk jeg muligheten til å gå på «Mekane Yesus Women Insitute and Centre (WIAC)» i ett år for å forbedre kunnskapsnivået mitt, og nå tar jeg «Diploma» i teologi (3 årig grunnutdanning). Når jeg drar tilbake til Blånildalen vil jeg gjerne jobbe som evangelist for Gumuz folket. Jeg er også interessert i å bli medarbeider i Gumuz bibeloversettelses-prosjektet (NMS) og håper at det prosjektet kommer i gang. Det er Miss Aberash Tamene som forteller dette.

– Kirken trenger kvinnelige ledere

– Tre av fire kvinnelige teologer med Mastergrad i Mekane Yesus kirken ble støttet gjennom dette prosjektet forteller Sr. Taedlech Loha, lederen for det nasjonale kvinnedepartementet i kirken. Hun fortsetter med å uttrykke stor takk til Presteforeningen og Det Norske Misjonsselskap for støtten og trofastheten.

f.v. – Sr. Tadelech Loha, Mrs Adebech Kusa og Rev. Dr. Bekure,

– Kirken trenger kvinnelige ledere, sier hun og oppfordrer de kvinnelige studentene som er tilstede i møtet om å gi tilbake for det de har fått ved å tjene kirken, samfunnet og ikke minst kvinnene i kirke og samfunn ved å søke lederstillinger etter studiene.

Masterstudent Habtame skyter inn at hun også vil uttrykk en spesiell hilsen og stor takk til alle kvinnene i Presteforeningen i Norge. Hun vil gjerne møte noen norske kvinnelige prester.

Møtet med de kvinnelige studentene fant sted få uker før den etiopiske julefeiringen og studentene ble spurt:

Hva betyr jul for dere?

– Det er lys. Julen handler om Jesus Kristus som kom med lys inn i vår verden. Han er lyset. Vi vil alle dra hjem for å feire julen sammen med familien. Ikke alle kan reise, de har ikke penger til bussen, men jeg er heldig. Jeg kan feire sammen med familien.

– Julen gjør meg glad. Det er tiden når menneskene er glade i hverandre, når de tilgir hverandre og de er gode mot hverandre på grunn av Guds kjærlighet som kom ned til oss. Jeg kan dessverre ikke reise hjem til familien til Blånildalen pga. mye vold, uro og stengte veier.

– Julen er kjærlighet.  Jeg elsker julen fordi det er da jeg ble født på nytt. Jeg lever alene og uten kontakt med familien fordi jeg ble kristen, men akkurat i julen savner jeg ikke familien. Da er det Jesu fødsel som står i sentrum, og hvordan jeg også ble født på nytt. Da er alle som tror på Jesus Kristus min familie.

– Julen er fremfor alt en stor og flott feiring i kirka, både om kvelden og på juledagen.
Og så er det tiden for «healing». Det er mange syke som blir brakt til kirken og de får helbredelse i jula.

– Julen er fra mørket til lyset. Det er Guds kjærlighet som kommer til menneskene.

På vegne av alle studentene ønsker Habtame en velsignet jul og et god nytt år til NMS og Presteforeningen. Måtte Gud velsigne oss alle avslutter hun.