Forsiden < PF mener < Kronikker og innlegg i media

Kronikker og innlegg i media

Prosterollens mangfoldighet

Som biskopens lokale representant har prosten ofte den symbolfunksjonen Åste Dokka mener ligger hos biskopen. I anledning bispeutnevnelsen i[...]
Les mer

Dropp 50-årsregelen

Debatten om «second-career-prester» har reist flere viktige spørsmål om kompetanse og tilrettelegging. Hvilken kompetanse trengs i presteyrket?[...]
Les mer

Taushetspliktens grenser

Presteforeningens leder Martin Enstad deltar med innlegget Taushetspliktens grenser i debatten om presters taushetsplikt, avvergeplikten og biskop[...]
Les mer

PF på nrk.no og Dagsrevyen om konsekvenser av forslag til statsbudsjett

Konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett er lengre ventetid på begravelser og færre prester, sier PFs leder Martin Enstad og fung.[...]
Les mer

Feil om kirkens prioriteringer

Presteforeningens leder, Martin Enstad svarer  med innlegget Feil om kirkens prioriteringer i Vårt Land lørdag 17. september på kapellan Per[...]
Les mer

Lettere vei inn i kirken

Innlegg fra Presteforeningens leder, Martin Enstad, i Dagen 24. august 2016. 15. august ble det åpnet for inn- og utmelding i Den norske kirke via[...]
Les mer

Prestenes arbeidstid endelig under kontroll

Prestenes arbeidstid er ikke ute av kontroll. Tvert imot: Endelig er den kommet under kontroll. Kirkeverge Arne Dahl Nygaard mener (Vårt Land 24.[...]
Les mer

Trygghet nødvendig for integrering

Sammen med Utdanningsforbundets leder Steffen Handal skriver Martin Enstad om integreringspolitikk i Dagsavisen 4. mars: Skal vi lykkes med[...]
Les mer

Menighet og prestestudent

Kronikk fra Presteforeningens leder, Martin Enstad, i Vårt Land 15. august. Menigheten må ta vare på den nye prestestudenten Som kirke har vi[...]
Les mer

– Vi må vite når vi har fri

 – Vi ønsker ikke ”ni til fire presten”, men vi trenger en hverdag som gjør det tydelig når presten er på jobb og når presten har[...]
Les mer