Kategori: Kronikker og innlegg i media

Fagforeninger skaper rettferdighet

Hvordan skal vi ivareta den svake part i det asymmetriske forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, enten det dreier seg om ansettelser, lønn, arbeidsmiljø, arbeidstid eller arbeidsfordeling? Hvem skal ta vare på de ansatte i møte med arbeidsgivers makt hvis vi ikke har fagforeninger?

More-button