Forsiden < PFs organisasjon < Medlemskap

Medlemskap

Medlemmer kan være yrkesaktive prester i Den norske kirke, teologiske kandidater som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive, prester og teologiske kandidater som er pensjonister eller av andre grunner ikke er i yrkesaktiv tjeneste, og studenter som deltar i studieprogram med sikte på graden cand. theol eller mastergrad i teologi eller tilsvarende. For øvrig kan teologiske kandidater som er medlem av andre trossamfunn, opptas som medlem i foreningen etter vedtak i Sentralstyret. (Fra foreningens lover § 2).

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på deltid?  Da bør du vurdere om et[...]
Les mer

Meld deg inn

Velkommen til å melde deg inn i Presteforeningen! Før du kan åpne lenken til det elektroniske innmeldingsskjemaet må du lese vår informasjon om[...]
Les mer

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Presteforeningen (PF) ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer. Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for[...]
Les mer

Medlemsfordeler

Gjennom Presteforeningens og Unios avtaler har våre medlemmer tilgang på en lang rekke fordeler og rabatter på blant annet boliglån og[...]
Les mer

Medlemskontingent

Representantskapet fastsetter medlemskontingenten. Satser for 2020 Ordinær kontingentsats Medlemmer tilsatt i Den norske kirke (bispedømmeråd[...]
Les mer

Ledere som medlemmer

Presteforeningen vil ivareta interessene til alle prester i Den norske kirke, også biskoper, proster og andre prester i ledende stillinger.[...]
Les mer

Informasjon til medlemmer i Presteforeningen om personvernopplysninger – samtykke og reservasjon

Innledning Som avgiver av personopplysninger til Den norske kirkes presteforening (PF) har du rettigheter i kraft av lovgivningen om slike[...]
Les mer

Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier

Fondets formål er å yte økonomisk humanitær hjelp til etterlatte etter ordinerte prester som etter prestens død kommer i en akutt vanskelig[...]
Les mer