Forsiden < Organisasjon < Medlemskap

Medlemskap

Medlemmer kan være yrkesaktive prester i Den norske kirke, teologiske kandidater som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive. Prester og teologiske kandidater som er pensjonister eller av andre grunner ikke er i yrkesaktiv tjeneste, og studenter som deltar i studieprogram med sikte på graden cand. theol eller mastergrad i teologi eller tilsvarende. For øvrig kan teologiske kandidater som er medlem av andre trossamfunn, opptas som medlem i foreningen etter vedtak i Sentralstyret. (Fra foreningens lover § 2).

Hva får jeg igjen for å være studentmedlem i PF?

Les mer