Ingen stipendutlysninger fra Presteforeningen høsten 2020

Presteforeningen har bestemt at det ikke lyses ut stipender høsten 2020. Dette gjelder både Frie internasjonale stipend, Studentstipend og Konferansestipend. Grunnen er at de fleste kurs, konferanser og studieopplegg utenlands for tiden enten er avlyst, eller at det er stor usikkerhet om reisemuligheter framover. Vi tar sikte på normal utlysning av stipendene våren 2021 med søknadsfrist 15. mars.