Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Seminarrapporter

Seminarrapporter

På besøk hos prestekolleger i Senegal

Av Tom Sverre Tomren – 22.-28. oktober 2019 reiste jeg på besøk til den Lutherske kirke i Senegal. Bakgrunnen var at jeg var invitert av tre[...]
Les mer

Konferanserapport: Jervell- og alumniseminar 2019: Dystopier og håp

Av Geir Wiknes, sokneprest i Elverum Jervellseminaret 7. november 2019 ved Det teologiske fakultet var denne gangen gått sammen med[...]
Les mer

Konferanserapport: Sjukhuskyrkans fortbildningsdagar, Sigtuna, Sverige

Av sykehusprest Helge Alsaker Solheim «Happy ticket» Den 16. september klokken 2330 våknet et av barna med feber, jeg visste at det var min tur[...]
Les mer

Konferanserapport: HEL-konferansen 2019

av Rose-Marie Skarsten Refleksjoner etter HEL-konferansen 2019 «Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til[...]
Les mer

Konferanserapport: Mikkelsmesskonferansen «Hør nå godt nytt»

Av Silje Kivle Andreassen, sokneprest i Holmlia kirke På årets Mikkelsmesskonferanse var det i særdeleshet «Ordets del» i gudstjenesten som[...]
Les mer

Konferanserapport: Nordisk Konfirmantlederkonferens, Uppsala 2019

Nordisk konfirmantlederkonferanse ble startet i 2006, og har gått på omgang blant 4 nordiske land hvert andre år siden. Høsten 2019 fikk både[...]
Les mer

Konferanserapport: Life Long Learning

PÅ TUR TIL BANGLADESH MED GRUNDTVIG, TAGORE, GANDHI OG FREIRE Utdrag fra rapport av Synnøve Sakura Heggem Life Long Learning Prosjektet Life Long[...]
Les mer

Seminarrapport: «Kirken mot 2030. Menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn.»

Av Åse Rugland, sokneprest Orkland og Geitastrand «Våger vi i kirken å foreta nye grep slik at utvikling skjer?» Jeg jobber som menighetsprest[...]
Les mer

Konferanserapport: Den store salmereisen 2018

av Sjur Atle Furali 21. til 25. mai fikk jeg, takket være stønad fra Presteforeningen, mulighet til å delta på en salmereise i regi av Norsk[...]
Les mer

Konferanserapport: Når kirke lykkes. UKT-konferansen 2018

Med konferansestipend fra Presteforeningen dro Marthe K. Østerud Bjerke, prest i Arna og Osterøy i Bjørgvin bispedømme, og Bendik Vollebæk[...]
Les mer