Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Seminarrapporter

Seminarrapporter

Konferanserapport: Når kirke lykkes. UKT-konferansen 2018

Med konferansestipend fra Presteforeningen dro Marthe K. Østerud Bjerke, prest i Arna og Osterøy i Bjørgvin bispedømme, og Bendik Vollebæk[...]
Les mer

Konferanserapport: Liturgisk pilegrimsreise – Leitourgia 2018 i Tønsberg

6.-9. november var det nordiske ekumeniske liturgiske nettverket Leitourgia samlet til sin årlige konferanse. Denne gangen i Tønsberg, Norge. Leder[...]
Les mer

«Når meningskrisen rammer», Religionspsykologisk seminar 25.oktober 2018

– Mening er noe fundamentalt. Når noe er meningsfullt, har vi en grunnleggende følelse av mening. Vi opplever sammenheng, har en retning i[...]
Les mer

Konferanserapport: «Smerte og lidelse», Landskonferanse for helseprestar, 15.-17.oktober

«Smerte og lidelse» Helseprestkonferansen 15.-17.oktober 2018. Årets konferanse blei arrangert på idylliske Sommarøy utanfor Tromsø i[...]
Les mer

Konferanserapport: Religion, spiritualitet og mental helse

–  Jeg er ateist. Men denne konferansen har fått meg til å skjønne mer av religionens rolle. Det er jeg takknemlig for. Omtrent slik[...]
Les mer

Konferanserapport: Religiøs helbredelse i dag

av Per Anton Leite, sokneprest i Stjørdal Dagskonferansen Religiøs helbredelse i dag, satte etter mitt skjønn et meget viktig tema på kartet.[...]
Les mer

Konferanserapport: Mikkelsmesskonferansen 2018 Kirkelig handling – folkelig høytid

Kirkelig handling – folkelig høytid. Et tilbakeblikk fra mitt ståsted av Geir Braadlie «Døden er helt stille – vi levende trenger lyd!»[...]
Les mer

Seminarrapport: Den eksistensielle samtalen

av Ellen Langlete Haga, Sykehusprest Sykehuset Østfold Norges kristelige legeforening inviterte til kurs på Soria Moria 1 og 2. mars 2018 hvor[...]
Les mer

Seminarrapport: Venstrevridd kirke?

Jervell- og alumniseminaret begynte som en årviss foreteelse ved Det praktisk-teologiske seminar, og arrangeres nå av Det teologiske fakultet.[...]
Les mer

Seminarrapport: Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther

Hvordan har kirken forholdt seg til jødene opp igjennom historien? Hvordan forholder kirken seg i dag – i preken og trosopplæring? Dette var[...]
Les mer