Seminarrapporter

Seminarrapport: Den eksistensielle samtalen

Les mer

Seminarrapport: Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther

Les mer

Seminarrapport: Reformasjonen i Danmark og Noreg

Les mer

«Æstetik, erkjendelse og tro» – noen bilder fra Nordisk homiletisk konferanse i København

Les mer

Glimt fra konferanse om konfirmasjon

Les mer

Novemberkonferansen 2016: Makt til å forandre

Les mer

Konferanse for europeiske presteforeninger

Les mer

Rapport fra fagdager for prester i helsesektoren

Les mer

Viktig konferanse om livssynstjenesten i offentlige institusjoner

Les mer

Seminar: Luther, jødene og antisemittismen

Les mer