Illustrasjon: Sabeel-organisasjonens logo

Illustrasjon: Sabeel-organisasjonens logo

The Sabeel International Gathering, Betlehem 1.-7.desember 2019

Kort rapport fra min deltakelse på The Sabeel International Gathering i Betlehem 1-7- desember 2019
Av Beate Iren Lerdahl

The Sabeel International Gathering

The Sabeel International Gathering hadde en annen karakter enn de tidligere Sabeel-konferansene. Det var Omar Haramy, leder i Sabeel, som hadde tatt initiativet til det nye konseptet etter at det var reist kritikk mot at de tidligere konferansene i stor grad ble avviklet bak fire vegger og hadde et akademisk preg. I år ble deltakerne tatt med til en rekke kristne institusjoner: Betlehem University, Al Khalima University College, Bethlehem Bible College og på utflukter til steder utenfor Betlehem som er spesielt rammet av konflikten. For mange som ikke har vært i Israel/Palestina tidligere var det spesielt lærerikt å snakke direkte med mennesker som hadde en hverdag preget av uforutsigbarhet og trakassering. Blant temaene som ble tatt opp på konferansen var disse:

Palestinske kristne

Demografien over kristne bekymrer sterkt. I dag er det 200 000 palestinske kristne, mindre enn 1%. Det er om lag like mange utenlandske kristne og messianske jøder i Israel. Flere ledere tok til orde for økt fokus på kristne i Gaza og nord på Vestbredden. De blir ofte glemt, ble det sagt, også av palestinere fra områder med mange kristne.

Det skjer en økende påvirkning fra israelsk hold av palestinske kristne for å få dem til å bli mer lojale mot staten Israel. Insentiver: Jobbtilbud, normalisering av livsvilkår. Det finnes tilsvarende tilnærmelser til muslimer. Hensikten er å svekke den palestinske identiteten.

Religiøs venstre-sionisme

Det finnes en religiøs venstre-sionisme. Rabbineren Daniel Roth fortalte om prosjekter der rabbinere og imamer samarbeider om å bygge fred. De har ikke tid til å drive klassisk religionsdialog, sa han, men ønsker å foreslå konkrete strukturer og relasjoner som er fredsbyggende. Derfor er f.eks. ikke kristne med i denne dialogen, begrunnet i at de tross alt er et lite mindretall i samfunnet.

«KUMI NOW»

Sabeels aksjonsopplegg har ikke vunnet det terrenget internasjonalt som lederne i Sabeel Jerusalem hadde håpet på. Flere av de internasjonale deltakerne innrømmet at de ikke hadde kommet langt med dette. Flere sa at de ønsket å styrke engasjementet for at støtten til de kristne kirkene ikke bare skulle være ord.

Sabeel er opptatt av å påvirke innholdet i palestinske skolebøker slik at de er mer i overensstemmelse med fakta, ikke minst i historie og geografi. Det er viktig for palestinsk troverdighet.

Emneknagger

Internasjonalt