Forsiden < Dokumenter (vises ikke)

Dokumenter (vises ikke)

Kirkens grunn

Kirkens Grunn – en bekjennelse og en erklæring. Påskeaften 1942.
Les mer

Profesjonsetikk for prester – mars 2017

Profesjonsetikk for prester, vedtatt av Presteforeningens representantskap 15.-16. mars 2017
Les mer

AKS – innmeldte kurs 2017

Sted Kursnavn tidsrom Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni 2017 Asker prosti Økumenisk og internasjonalt arbeid Januar-april[...]
Les mer

Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi

Programbeskrivelsen er vedtatt av Kompetanserådet, men kan likevel variere noe mellom fakultetene. Vedtatt i Kompetanserådet 30.11. 2007 Kort om[...]
Les mer

Poengberegning av kurs fra SPP-programmet

SPP-programmet og mastergradene er to helt forskjellige evalueringssystemer, som opererer på hvert sitt nivå og organiseres ulikt. For likevel å[...]
Les mer

Studiestøtte (AKS) – informasjon

Akademisk Studieforbund (AKS) arbeider for å stimulere til økt studievirksomhet i medlemsforeningene ved tildeling av statstilskudd, samt ved å[...]
Les mer