Forsiden < Dokumenter (vises ikke)

Dokumenter (vises ikke)

Poengberegning av kurs fra SPP-programmet

SPP-programmet og mastergradene er to helt forskjellige evalueringssystemer, som opererer på hvert sitt nivå og organiseres ulikt. For likevel å[...]
Les mer

AKS – innmeldte kurs 2016

Sted Kursnavn tidsrom Bergen domprosti Prekenstudier Januar-juni 2016 Bergen domprosti Prekenstudier August-desember 2016 Borg Åndelig veiledning[...]
Les mer

Studiestøtte (AKS) – informasjon

Akademisk Studieforbund (AKS) arbeider for å stimulere til økt studievirksomhet i medlemsforeningene ved tildeling av statstilskudd, samt ved å[...]
Les mer