HMS-rutiner ved dødsbud

Arbeidsgiver har utarbeidet HMS-rutiner ved dødsbud.

Denne rutinen henvender seg til alle som skal gå med dødsbud. Som en hovedregel må presten alltid søke å ivareta sin egen sikkerhet. Oppdraget er ikke viktigere enn egen sikkerhet.

Rutinens formål er å trygge prester før og under oppdraget, og sikre nødvendig ivaretakelse i etterkant av oppdraget.

Det er arbeidsgivers ansvar å gi nødvendig opplæring