Forsiden < Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs tarrifområde skal praktiseres for arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke.