Forsiden < Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs tarrifområde skal praktiseres for arbeidstakere i rettsubjektet Den norske kirke.

Med hjemmel i tilpasningsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke, jf. avtalen om tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke, er partene på virksomhetsnivå enig om å delegere forhandlinger til regionalt nivå. Delegasjonen omhandler forhandlinger etter HTA pkt 4.1Lokale forhandlinger, pkt 4.2 Særskilte forhandlinger og pkt 4.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere.