Kategori: Dokumenter

KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse, herunder de tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter.

More-button

AKS – innmeldte kurs 2018

Sted Kursnavn tidsrom Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni 2018 Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling August-desember 2018 Bergen

KategorierDokumenter
More-button

GF 2018 sak 4 Revisjon av PFs lover

Representantskapet fremmer forslag til endringer i Presteforeningens lover. Noen endringer er nødvendige på bakgrunn av virksomhetsoverdragelsen fra staten til Den norske kirke, men

KategorierDokumenter
More-button