Forsiden < Dokumenter (vises ikke)

Dokumenter (vises ikke)

AKS Innmeldte kurs 2019

Prekenstudier/Organisasjon og menighetsutvikling/​ Sted Kursnavn Tidsrom Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Denne avtalen handler om hvordan presters arbeidstid reguleres. Avtalen skal sikre at det tas hensyn til både arbeidstakers og arbeidsgivers[...]
Les mer

GF 2018 Sak 1 Konstituering og forhandlingsreglement.

Generalforsamlingen behandler saker som er fremmet av Representantskapet. Forhandlingene ledes av et dirigentskap som velges ved starten av møtet.[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet)

Arbeidstidsavtalene for prester ble reforhandlet våren 2019. På grunn av noen avtaletekniske utfordringer er det gjort noen endringer i avtalen du[...]
Les mer

AKS – innmeldte kurs 2018

Sted Kursnavn tidsrom Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni 2018 Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling[...]
Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen finnes her. Veiledningen er ikke oppdatert etter at avtalene er reforhandlet våren[...]
Les mer

Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Avtaler om fridager (lederavtalen) og avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid ble reforhandlet våren[...]
Les mer

GF 2018 sak 4 Revisjon av PFs lover

Representantskapet fremmer forslag til endringer i Presteforeningens lover. Noen endringer er nødvendige på bakgrunn av virksomhetsoverdragelsen[...]
Les mer

GF 2018 sak 5 Strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Strategi- og handlingsplan for 2018-2021 Representantskapets forslag til strategi og handlingsplan ble i oktober 2017 sendt til Presteforeningens[...]
Les mer

Særavtaler KA

Presteforeningen er part i diverse særavtaler med KA – Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon. Klikk på lenkene under for å komme direkte til[...]
Les mer