Forsiden < Emneknagg (Profesjonsetikk)

Profesjonsetikk

Novemberkonferansen 28.-29.11.2019

Les mer

Etiske dilemma ved livets slutt, Dagskurs Norsk kristelig legeforening 1.3.2019

Les mer

Seminar: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte

Les mer

Masteroppgave: Ingrid Løining Ørum: Presters taushetsplikt – innhold, grenser og rettslige konsekvenser

Les mer

Profesjonsetikk for prester

Les mer

5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

Les mer

Profesjonsetikk for prester – mars 2017

Les mer

Presteforeningens arbeid med profesjonsetikk for prester

Les mer

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Les mer