Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Presten og mediene – til refleksjon og bevisstgjøring

Presteforeningens Prosjektgruppe for etikk og samfunn (PRES) har utarbeidet et refleksjonsdokument om Presten og mediene.

Dokumentet inneholder noen grunnleggende råd og testspørsmål for bruk av sosiale medier, og en del eksempler til refleksjon og drøfting. Hensikten er å bevisstgjøre prester om hva slags arena sosiale medier er, og til å tenke igjennom hvordan man framtrer i slike medier. Mange bispedømmer har også utviklet vær-varsom-plakater for bruk av sosiale medier som prestene også må forholde seg til.