Forsiden < Emneknagg (Ekklesiologi)

Ekklesiologi

Seminarrapport: «Kirken mot 2030. Menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn.»

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkeordning for Den norske kirke

Les mer

Det konfesjonelle og det nasjonale – og det kirkelige

Les mer

Master: Økumeniske tendenser i Zinzendorfs teologi

Les mer

Konferanserapport: «Kirken» på reformasjonstiden

Les mer

Seminarrapport: Kirke i Norden nå

Les mer

Bokomtale: Folkekirke – nå?

Les mer