Emneknagg: Bolig

PF om boligavtalen og tariffoppgjøret 2020

Vi opplever at KA forsøker å skape et inntrykk av at det prestenes fagforeninger vil, er å videreføre den såkalte boligavtalen. Det er feil. Vårt fokus er framtiden. Det synes likevel nødvendig å gi vår framstilling av de faktiske forhold som ligger bak dagens lønnsnivå for prester.

KategorierAktueltStreik
EmneknaggerStreikBolig
More-button

Informasjon om boligordningen

Ved bopliktens opphør eide OVF 415 presteboliger og hadde økonomiske forpliktelser for omtrent samme antall kommunale presteboliger. Pr. november 2019 er det 109 prester som bor i OVF-bolig i gammel ordning og ca 100 prester som bor i kommunal bolig i gammel ordning.

KategorierAktuelt
EmneknaggerBolig
More-button

Presten og boligen

Tirsdag 7. mars arrangerte Presteforeningen boligkonferanse i samarbeid med Opplysningsvesenets fond (OVF). Rundt 50 personer, som på ulike måter har en rolle i boligordningene, deltok på

KategorierAktuelt
More-button