Boligordning i rekrutteringssvake områder

Ny tjenesteboligordning fra 2015. Gjelder i områder hvor bolig er nødvendig for å få søkere.