Boligombudene

Presteforeningen har både et sentralt boligombud og regionale boligombud i hvert bispedømme. Etter avviklingen av boplikten 1.9.2015 bor fortsatt omlag 200 menighetsprester i tjenestebolig. I forbindelse med avviklingen reiser det seg spørsmål om kjøp av tjenestebolig, fordelsbeskatning og flytting. Den som bor i tjenestebolig kan fortsatt ha behov for støtte i kontakten med boligeier og arbeidsgiver.

Spørsmål og henvendelser i alle typer boligsaker kan rettes til det sentrale boligombudet, som også arbeider landsomfattende saker og ivaretar kontakt om boligsaker med Kirkerådet. Det sentrale boligombudet vil kunne fremme boligsaker for sentralstyret og avgi høringsuttalelser på vegne av PF, gi råd og veiledning til regionale ombud og liknende.

De regionale boligombudene tar seg av kontakten med lokale og regionale instanser, eksempelvis bispedømmeråd, boliginspektører på bispedømmeplan og kommuner. Enkeltmedlemmer som trenger assistanse i boligspørsmål, tar i første omgang kontakt med det regionale boligombudet.

For tiden er følgende personer boligombud i Presteforeningen:

Nils Jøran Riedl, sentralt boligombud

Gaute Granlund, stiftsstyreleder i Oslo
Ingvild Osberg, boligombud i Borg
Katrin Wiegmann, boligombud i Hamar
Lena Rós Matthiasdóttir, boligombud i Tunsberg
Frode Fjeldbraaten, stiftsstyreleder i Agder og Telemark
Silje Barkved Fossan, stiftsstyreleder i Stavanger
Karen Helene Bøhn Melhus, boligombud i Bjørgvin
Ragnhild Annie Fuglseth, boligombud i Møre
Mark Akali, boligombud i Nidaros
Lars Riberth, boligombud i Sør-Hålogaland
Jon Arne Tandberg, boligombud i Nord-Hålogaland