Boligombudene

Presteforeningen har både et sentralt boligombud og regionale boligombud i hvert bispedømme. Etter avviklingen av boplikten 1.9.2015 bor fortsatt omlag 200 menighetsprester i tjenestebolig. I forbindelse med avviklingen reiser det seg spørsmål om kjøp av tjenestebolig, fordelsbeskatning og flytting. Den som bor i tjenestebolig kan fortsatt ha behov for støtte i kontakten med boligeier og arbeidsgiver.

Spørsmål og henvendelser i alle typer boligsaker kan rettes til det sentrale boligombudet, men først og fremst vil det sentrale boligombudet arbeide med saker som er landsomfattende og som gjelder kontakten med departementet og andre sentrale organ. Det sentrale boligombudet vil kunne fremme boligsaker for sentralstyret og avgi høringsuttalelser på vegne av PF, gi råd og veiledning til regionale ombud og liknende.

De regionale boligombudene tar seg av kontakten med lokale og regionale instanser, eksempelvis bispedømmeråd, boliginspektører på bispedømmeplan og kommuner. Enkeltmedlemmer som trenger assistanse i boligspørsmål, tar i første omgang kontakt med det regionale boligombudet.

For tiden er følgende personer boligombud i Presteforeningen:

Eldfrid-Marie Bakken, sentralt boligombud

Eva Klokkerud, stiftsstyreleder i Oslo
Ingvild Osberg, boligombud i Borg
Katrin Wiegmann, boligombud i Hamar
Kristin Stenrød Haugen, stiftsstyreleder i Tunsberg
Albert Walla, stiftsstyreleder i Agder og Telemark
Silje Barkved Fossan, stiftsstyreleder i Stavanger
Tore Myklebust, boligombud i Bjørgvin
Finn Ove Kaldhol, boligombud i Møre
Esbjørn Hummelgård, boligombud i Nidaros
Nils Jøran Riedl, stiftsstyreleder i Sør-Hålogaland
Jon Arne Tandberg, stiftsstyreleder i Nord-Hålogaland