Husleie for presteboliger (gammel boligordning)

Dette gjelder prester som fortsatt bor i tjenesteboligen de bodde i før 01.09.2015. Husleien skal være kr 4403,- per måned fra 1. januar 2023.

For enkelte boliger kan det av særlige grunner fastsettes lavere husleie. Denne skal være på kr 1 900,- per måned.

Satsene for husleie reguleres årlig av departementet i samsvar med endringen i Statistisk sentralbyrås delindeks Betalt husleie for september foregående år.