Forsiden < Arbeidstidsavtalene revideres

Arbeidstidsavtalene revideres

Arbeidstidsavtalene for menighetsprester og lederavtalene for proster og andre prester i ledende stilling er under revisjon. Den delen av avtalesettet som forhandles med KA ble ferdig 4.april, mens den delen av avtalesettet som forhandles med Kirkerådet vil revideres i tiden etter påske.

Dette er forhandlet med KA
Dette skal forhandles med Kirkerådet

En viktigt del av disse revisjonene er opprydning i avtaleverket. Det innebærer at arbeidstidsavtalen som er forhandlet med KA er blitt noe kortere enn den har vært, men det er viktig å merke seg at det likevel ikke er gjort materielle endringer. De paragrafene som er slettet i arbeidstidsavtalen inneholdt bestemmelser som gjenfinnes andre steder i lov- og avtaleverk.

Endringer i arbeidstidsavtalen som ikke medfører materielle endringer

Endringer i lederavtalen

Endringene i lederavtalen er av språklig karakter og innebærer ingen materielle endringer.

 

Protokoller og vedlegg fra forhandlingene kan leses i dokumentene nedenfor. De elektroniske utgavene av avtalene på prest.no er oppdatert til gjeldende avtaletekst.

Dokumenter

Arbeidstidsavtalen
Lederavtalen