Forsiden < Hovedtariffavtale for KA

Hovedtariffavtale for KA

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i Den norske kirke (både bispedømmerådslinja/rettssubjektet og fellesråd). Blant annet bestemmelser om pensjon, permisjonsrettigheter, ferie, lokale lønnsforhandlinger, lederlønn, tilleggslønn, overtid, stedfortredertjeneste med mer.

Les Hovedtariffavtalen her (lenke til KAs hjemmesider). For ansatte i Dnk (rettssubjektet) omfattet av arbeidstidsavtalen og lederavtalen gjelder noen erstatningsbestemmelser fra Hovedtariffavtalen i staten på noen punkter. I tillegg gjelder erstatningsbestemmelser om tilleggslønn for alle ansatte i Dnk (rettssubjektet). Disse finner du samlet som en fil i dokumentoversikten nedenfor.

Hvis du er tillitsvalgt kan du henvende deg til sekretariatet for å få tilsendt avtalen i hefteformat.

Er du ute etter oversikt over lønn, lønnsgrupper, lønnsansiennitet og lønnstabeller?

Dokumenter

Erstatningsbestemmelser fra HTA stat