Forsiden < Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte. Hovedtariffavtalen er felles for Den norske kirke (rettssubjektet) og fellesrådene.

Etter tariffoppgjøret 2018 pågår det nå et redaksjonsarbeid med den nye avtalen, materielt sett er det få endringer, så avtalen for 2016-18 kan i all hovedsak benyttes.

Oppdaterte lønnstabeller pr 1.5.18 her.

Dokumenter

Hovedtariffavtale for KA - rettssubjektet Den norske kirke (pdf-fil)