Bolig

Husleie for prester i 2017

Satsene for husleie for 2017 er nå fastsatt. Dette gjelder prester som fortsatt bor i tjenestebolig fra før 01.09.2015. Husleien skal være kr[...]
Les mer

Søker du stilling med tilbud om tjenestebolig?

Her er litt informasjon til deg som søker stilling der det stilles, eller kan stilles, tjenestebolig til disposisjon. Etter at boplikten ble[...]
Les mer

Boligordning i rekrutteringssvake områder

Ny tjenesteboligordning fra 2015. Gjelder i områder hvor bolig er nødvendig for å få søkere.
Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

I forbindelse med opphevelse av boplikten 1.9.2015 ble det inngått en avtale om lønnskompensasjon for prester som allerede var i fast stilling og[...]
Les mer

Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv. før boplikten ble opphevet.

Særavtale om husleie for tjenesteboliger. Avtalen ble reforhandlet 1. desember 2011. Avtalen gjelder for alle som har tjenestebolig som del av[...]
Les mer