Samisk og kvensk kirkeliv

Generalforsamlingen vedtok følgende to punkter i Presteforeningens strategi- og handlingsplan for 2021-2024:

Presteforeningen vil i perioden arbeide for

Prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv

På bakgrunn av dette, opprettet Representantskapet i juni 2021, en Prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv.

Prosjektgruppen skal styrke Presteforeningens oppmerksomhet på samisk og kvensk kirkeliv generelt, og sannhets- og forsoningsarbeidet i møte med fornorskningen spesielt.

Den stortingsoppnevnte Sannhets- og forsoningskommisjonen som gransker fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, skal legge fram sin rapport i løpet av inneværende generalforsamlingsperiode (juni 2023).

Prosjektgruppens mandat

I prosjektgruppens mandat heter det:

Prosjektgruppen for samisk og kvensk kirkeliv skal arbeide med å utvikle Presteforeningens engasjement på området.

Prosjektgruppen skal særlig rette oppmerksomheten mot

Medlemmer

Sentralstyret oppnevnte i juni 2021 følgende medlemmer i prosjektgruppen:

Sokneprest Jon Arne Tandberg, Hammerfest (leder)
Prest i sørsamisk område Einar Bondevik, Mo i Rana
Domprost Marta Botne, Tønsberg
Sokneprest Stine Walmsness, Ullsfjord
Sokneprest Hanne Punsvik Øygard, Harstad

Fagsjef Per Kristian Aschim er sekretær og møter fast i prosjektgruppen.

Mandat - Prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv

På kvensk gudstjeneste i Oslo

Kvensk gudstjeneste holdes en gang i året i Oslo i forbindelse med Kvenfolkets dag 16. mars. Oslo bispedømmeråd har ansvaret. Presten og tolken hentes fra Porsanger, og Kven Østlandet er medarrangør og ansvarlig for kirkekaffen. I år ble dagen tatt litt på forskudd.

Les mer På kvensk gudstjeneste i Oslo

Gratulerer med kvenfolkets dag!

Presteforeningen vil benytte anledningen til å gratulere kvenene med dagen og understreke at Den norske kirke er en kirke som rommer flere folk og kulturer som sammen skaper det vi kjenner som vår folkekirke.

More-button