Forsoning: Hva nå? Samisk kirkelivskonferanse 7. juni 2021

Samisk kirkeråd inviterer til Samisk kirkelivskonferanse 2021 – digitalt (med mulighet for fysisk deltakelse for de som bor i Tromsø innenfor gjeldende smittevernbestemmelser).
Konferansen er aktuell for alle med interesse for samisk kirkeliv, uansett om man jobber i et område med mange samiske innbyggere.

Tema i år er «Forsoning: Hva nå? Hvor er vi og hvor går veien videre?

Konferansen finner sted 7. juni 2021

Hovedforedrag:

Tore Johnsen (førsteamanuensis Kirkelig utdanningssenter nord – VID Tromsø): «Mellom tabu og likeverdighet. Om forsoning i møtet mellom samisk og norsk kristendom.» Et felles utgangspunkt for arbeid med forsoning på menighetsnivå.

Lovisa Mienna Sjøberg (Førsteamanuensis Sámi allaskuvla/Samisk høgskole): «De små berättelserna». Hvordan fortellinger kan være til hjelp i arbeid med forsoning.

Spørsmål og samtale.

Påmelding innen 3. juni (gratis for digital deltakelse, men påmelding nødvendig)
Fysisk påmelding kun for de som bor i Tromsø – innen 31. mai – (med forbehold om avlysning hvis det blir strenge restriksjoner)