Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Ressurser – samisk og kvensk kirkeliv

Her finner du ressurser til språk, kultur, liturgi og salmer for samisk og kvensk kirkeliv.

Samisk gudstjeneste- og kirkeliv

Brosjyre, nettside, strategiplan – samisk kirkeliv

Samisk kirkeråd har utviklet en rekke ressurser. Brosjyren Samisk språk, kultur og liturgi i Den norske kirke (DNK): Ressurser, verktøy og gode råd for din menighet, (Samisk kirkeråds nettsider) gir en god oversikt når man skal begynne å orientere seg.

På Samisk kirkeråds nettside Samisk kirkeliv – Sámi girkoráđđi – Sáme girkoráde – Saemien gærhkoeraerie – Samisk kirkeråd (kirken.no) ligger mange av ressursene tilgjengelig.

Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2027

Gudstjenester og liturgier på samisk

På siden Gudstjenester og kirkelige handlinger (Samisk kirkeråds nettsider) er det samlet en rekke liturgiske ressurser:

Du finner også liturgier på de samiske språk i ressursbanken (se menyen til høyre på nettsiden)

Strategiplan for Samisk kirkeliv 2019-2027, s. 18 angir fire ulike nivåer for hvordan ulike tospråklige samiske gudstjenester kan organiseres.

  1. Alt innhold i gudstjenesten er på samisk (tolking til norsk)
  2. Samiskspråklig liturgi og samisk liturgisk musikk, preken på norsk (med eller uten tolkning til samisk)
  3. Noen liturgiledd på norsk og noen på samisk, samiske salmer på norsk eller samisk. Preken på norsk med innhold som er relevant for samisk kirkeliv
  4. Liturgi på norsk med samisk liturgisk musikk, samiske salmer på norsk eller samisk, Preken på norsk med innhold som er relevant for samisk kirkeliv

Samenes nasjonaldag – 6. februar, kirkelig markering

Kristen litteratur på samiske språk

Barn og unge – trosopplæring

Diakoni og samfunn

Forsoningsarbeid

Bærekraft og urfolksrettigheter

Fagartikler – teologi, kirkehistorie, statistikk

Internasjonalt arbeid – Sápmi og urfolk

Kvensk gudstjeneste- og kirkeliv

Gudstjeneste