Presteforeningens klima- og miljøplan har som mål å redusere foreningens flyreiser. Foto Sigrid Elsrud

Presteforeningens klima- og miljøplan har som mål å redusere foreningens flyreiser. Foto Sigrid Elsrud

Konkrete tiltak for å redusere PFs klimaavtrykk

Presteforeningen (PF) har som mål å ta sin del av klimagasskuttene og har nå vedtatt nye, konkrete tiltak for alle deler av foreningens virksomhet. Foreningens klima- og miljøplan omfatter blant annet reiser, møtemat og innkjøp.

I Presteforeningens strategi- og handlingsplan, vedtatt av Generalforsamlingen i 2021, er det fastsatt som overordnet mål at foreningen skal redusere klimafotavtrykket av egen virksomhet med 50-55 prosent innen 2030. Klima- og miljøplanen tar dette videre til konkrete tiltak.

«Gjennom bevisst arbeid i egen organisasjon legger vi også grunnlag for å påvirke samarbeidspartnere og samfunnet rundt oss», fastslås det i den nye planen.

Klima- og miljøplan for Presteforeningens virksomhet 2022-2030 er utarbeidet av foreningens Fagutvalg for bærekraftsspørsmål (FABS) og ble vedtatt av Representantskapet 18. oktober 2022.

Alle tillitsvalgte på nasjonalt nivå og bispedømmenivå samt ansatte i Presteforeningen skal følge de nye retningslinjene, mens lokallag og lokale tillitsvalgte oppfordres til å følge planens intensjon og innhold.

Færre flyreiser

Reisevirksomheten er identifisert som den klart største posten i Presteforeningens klimaregnskap. Det å redusere antallet klimabelastende reiser er derfor et sentralt mål.

Samtidig er Presteforeningen en organisasjon av og for sine medlemmer, og med medlemmer og tillitsvalgte over hele landet er det nødvendig med noe reisevirksomhet i foreningens regi. I et land med store avstander er det heller ikke mulig å unngå alle flyreiser.

«Er møtet nødvendig? Kan møtet gjennomføres digitalt? Kan møtet tilrettelegges for klimavennlig kollektivtransport fremfor privatbil eller fly?» En sjekkliste med slike spørsmål skal alltid gjennomgås ved planlegging av arrangementer i PFs regi.

Klima- og miljøplanen har i tillegg konkrete retningslinjer, herunder for digitale møter og valg av lokasjon for fysiske møter.

«For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmuligheter enn fly,» fastslås det, men med unntak for deler av landet der det ikke går tog eller buss.

Mindre matsvinn, mer grønnsaker

Hvordan maten vi spiser blir produsert, har betydning både for klimaavtrykk og annen miljøpåvirkning. For Presteforeningen er det maten som serveres på møter og arrangementer i foreningens regi, som er relevant.

I tillegg til å redusere klimaavtrykket ønsker Presteforeningen å stille høye krav til at maten er etisk, økologisk og dyrevennlig produsert. Dette reiser mange ulike spørsmål, og sammenhengene er kompliserte. I Presteforeningens klima- og miljøplan velger foreningen derfor å legge dokumentasjon fra Stiftelsen Miljøfyrtårn til grunn.  

Ved bestilling av mat til arrangementer i foreningens regi skal blant annet disse tipsene fra Miljøfyrtårn følges: Minimer matsvinnet. Bruk mest mulig grønnsaker, korn, belgvekster, frukt og bær. Øk andelen økologiske matvarer. Planlegg menyen etter råvarer som er i sesong. Kjøp fra lokale matprodusenter. Begrens kjøttforbruket.

Konkrete retningslinjer – klar retning

– Miljø- og klimaplanen setter klare mål og gir oss konkrete retningslinjer. Vi har fått et godt verktøy for å ta bevisste valg, sier generalsekretær Anna Grønvik.

Hun er ansvarlig både for at foreningen følger opp planen i det daglige arbeidet og for at det hvert år blir rapportert om oppnådd resultat.

Relaterte artikler

Klima- og miljøplan for Presteforeningens virksomhet 2022-2030

Representantskapet har vedtatt Klima- og miljøplan for Presteforeningens virksomhet 2020-2030. Planen gjelder for tillitsvalgte på nasjonalt nivå og bispedømmenivå, samt ansatte i foreningen. Lokallag og lokale tillitsvalgte oppfordres til å følge planens intensjon og innhold.

More-button

Kategorier

Aktuelt