Resertifisert som Miljøfyrtårn

– Presteforeningens sekretariat har vært godkjent som Miljøfyrtårn siden 2009. Med resertifiseringen som kom denne uken har vi et tydelig verktøy som gjør det enklere å gjøre klimasmarte valg for PFs virksomhet de neste tre årene. Slik kan vi som organisasjon ta vårt ansvar i jobben med å redusere klimautslippene og bidra til å nå FNs bærekraftsmål, sier generalsekretær Anna Grønvik.

Styrker arbeidet med bærekraftsmålene

Generalforsamlingen 2021 vedtok en strategi- og handlingsplan som la klare politiske mål for Presteforeningens engasjement i klima- og bærekraftsspørsmål. Målsettingene gjelder både internt i egen organisasjon og når PF opptrer som aktør i kirke- og samfunnsliv.

– Miljøfyrtårnsertifiseringen gjelder primært valgene vi gjør i det daglige arbeidet i egen organisasjon. Hvordan vi legger opp møter og reising for ansatte og tillitsvalgte, foreningens innkjøp, sekretariatets energibruk og HMS-arbeid med mer. Samtidig inviteres vi gjennom ordningen til å samarbeide med andre aktører innen samme bransje og til å drive aktivt påvirkningsarbeid, forteller generalsekretæren

Er dere forberedt?

I løpet av det kommende året skal det blant annet utformes en klimaplan for hele foreningen, som skal bidra til at vi kan nå målet som er satt om at PFs klimafotavtrykk skal reduseres med minimum 50-55 % innen 2030.

– Reisevirksomheten er helt klart vår største utgiftspost i et klimaregnskap. Hele organisasjonen må derfor være forberedt på at vi må gjøre endringer i møte- og arbeidsformer om vi skal nå dette målet, sier generalsekretæren.

Les mer om Miljøfyrtårn her

Gjennom Miljøfyrtårnarbeidet bidrar PF til å nå disse bærekraftsmålene:

Kategorier

Aktuelt