Solidaritetsprosjekt

Presteforeningen har gjennom mange år vist solidaritet med kollegaer som arbeider under svært vanskelige kår i andre land. Nå støtter foreningen utdanning av kvinnelige teologer og ledere i Den lutherske Mekane Yesus-kirken i Etiopia.

Stipendprogram i samarbeid med NMS

Presteforeningens årlige økonomiske bidrag går til en stipendordning som forvaltes av Det Norske Misjonsselskap (NMS) i samarbeid med kvinnedepartementet i Mekane Yesus-kirken. Studiene skjer på kirkens høgskolesenter i Addis Abeba.

The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) er den største av alle medlemskirkene i The Lutheran World Federation (LWF). Den oppgir å ha mer enn 11 millioner medlemmer og er en kirke i vekst.

Status for stipendprogrammet

I prosjektperioden 2020-2023 har til sammen ti kvinnelige masterstudenter fått stipend. Fem har tatt sin utdannelse innen teologi, og fem har valgt studier i ledelse.

Kvinnene forteller

Det er NMS som administrerer stipendprogrammet og holder løpende kontakt med Mekane Yesus-kirken og de kvinnelige studentene. Fra NMS mottar vi rapporter og får tilgang til noen av de historiene som de etiopiske kvinnene selv kan fortelle om sin situasjon både under og etter studiene.

Vi vil vanligvis gjengi fullt navn på kvinnene vi skriver om, men norske lesere vil kanskje legge merke til at det er fornavnet som brukes mest i tekstene. I Etiopia er det ofte fornavnet som vektlegges da etternavn er det samme som fars navn. Etternavnet brukes sammen med fornavn, men ikke alene for da snakker vi egentlig om faren til vedkommende.

Annen støtte

Etter flommen i Addis Abeba i august 2020 ga Presteforeningen midler til akutt nødhjelp og gjenoppbygging av Mekane Yesus-kirkens teologiske seminar.

Kontaktperson i Presteforeningen

Ta kontakt med seniorrådgiver Anne Beate Tjentland hvis du har spørsmål eller innspill til PFs solidaritetsprosjekt: E-post eller mobil 480 67 955.
Om Etiopia

Historisk vokste Aksumriket frem som en stormakt i det området som er dagens Etiopia, og dette ble et kristent rike på 300-tallet. Siden da har det eksistert en selvstendig statsdannelse i området. Etiopia er et av de få landene i Afrika som aldri ble kolonisert.

I dag er Etiopia en føderal republikk som består av ni delstater, inndelt etter etniske og språklige skillelinjer.

Religion: Etiopisk ortodoks kristendom, protestantisk kristendom, islam, lokale religioner

(Kilder: FN-Sambandet og Store norske leksikon)

Sikkerhetssituasjonen i Etiopia

Per desember 2022 skriver Utenriksdepartementet (UD) blant annet dette om sikkerhetssituasjonen i Etiopia: «Den pågående krisen i Etiopia er kompleks og uoversiktlig. Sikkerhetssituasjonen i Tigray er fremdeles krevende til tross for inngåelse av våpenhvile mellom partene i Sør-Afrika og Kenya … Sikkerhetssituasjonen er utfordrende også i andre deler av landet. Voldelig motstand mot regionale og føderale myndigheter, og mellom ulike væpnede grupper, forekommer vest i Etiopia. Vedvarende ustabilitet i Somalia har ført til betydelig usikkerhet på etiopisk side av grensen.»

-

FOTO: Bildet øverst på denne siden viser kvinnelige studenter ved høyskolesenteret til Mekane Yesus-kirken i Addis Abeba ved markeringen av kvinnedagen 2023. (Foto Ebisse Anisa)

KART: Mostphotos (Foto Peter Hermes Furian)