Forsiden < Organisasjon < Organer og tillitsvalgte < Generalforsamlingen

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Presteforeningens høyeste organ og samles hvert tredje år.