Gardermoen 2018

Presteforeningens 51. generalforsamling ble arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 12.-14.mars 2018. Delegatene var samlet under mottoet «Sammen i endring».

Leder Martin Enstad ble gjenvalgt for en ny periode. Her finner du leders tale til generalforsamlingen.

Øvrige medlemmer valg til sentralstyret for 2018-2021:
Ingvild Osberg, nestleder (Borg)
Ingvild Knudsen Hammernes, medlem (St Olavs hospital)
Birgit Lockertsen, medlem (Nord-Hålogaland)
Jon Aalborg, medlem (Sør-Hålogaland)

Varamedlemmer:
Tom Krager (Feltprestkorpset)
Jorund Andersen (Oslo)
Lars Sigurd Tjelle (Stavanger)
Anne Birgitte Bødker Ruus (Stavanger)