Votering ved Generalforsamlingen i Alta 2015

Votering ved Generalforsamlingen i Alta 2015

Generalforsamling 15.-17. mars 2021

Sammen i endring

173 delegater og deltakere var påmeldt digital generalforsamling!

Generalforsamlingen 2021 vedtok politisk plattform for PF for de neste tre årene, valgte nytt sentralstyre, ble skolert i grønt tariffarbeid og ga hovedretningen for hvordan PF skal besvare høringen om kirkelig organisering.

Møtet foregikk digitalt på plattformene Zoom og GoPlenum.

Saksliste

Sak 0 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 1 Konstituering med godkjenning av forhandlingsreglement
Sak 2 Aktuell orientering
Sak 3 Melding om foreningens virksomhet 2018–2020
Sak 4 Revisjon av PFs lover
Sak 5 Strategi- og handlingsplan 2021–2024
Sak 6 Drøftingssak om mulige endringer i Presteforeningens organisasjon
Sak 7 Valg
Resolusjon: PFs interne prosess i forkant av høring om kirkelig organisering

Vedtak

Sak 4 Revisjon av PFs lover. Lovene finner du her.

Sak 5 Strategi- og handlingsplan 2021-2024

Sak 7 Valg. Dette styret ble valgt.

Resolusjon: Generalforsamlingen vedtok sentralstyrets forslag til resolusjon om PFs interne prosess i forkant av høring om kirkelig organisering.

Program

Mandag 15. mars
Fra kl 10.30 Sendingen åpner.
Kl 11.00 Åpning av generalforsamlingen. Konstituering. Leders tale.
Generaldebatt.
Forhandlinger.
Pauser underveis
Kl 13.50 OU-kurs om grønt tariffarbeid ved Jon Olav Bjergene, sekretariatsjef i Unio
Klimasaker i PFs strategi- og handlingsplan
Kl 15.00 Lang pause – 60 min
Kl 16.00 Forhandlinger
Pause underveis
Kl 18.15 Slutt for i dag

Ved møteslutt mandag utløper fristen for å melde nye kandidater til valg.

Frist kl 20.00 mandag for å sende inn endringsforslag til saker.

Tirsdag 16.mars
Frist for å melde resolusjoner er ved møtestart tirsdag.

Kl 08.30 Sendingen åpner
Kl 08.45 Morgenandakt
Kl 09.00 Foredrag om kirkelig organisering ved Morten Müller-Nilssen, leder i hovedutvalget for kirkelig organisering
Kl 10.00 Kort pause
Kl 10.10 Forhandlinger. Valg.
Kl 12.00 Lunsjpause – 60 min
Kl 13.00 Forhandlinger. Valg.
Pauser underveis.
Presentasjon av nytt sentralstyre
Kl 16.00 Slutt for i dag

Onsdag 17. mars
Kl 08.30 Sendingen åpner
Kl 08.45 Morgenandakt
Kl 09.00 Forhandlinger
Kl 10.20 Kort pause
Kl 10.30 OU-kurs: Ivaretakelse av hjelperen ved psykolog Marie Haavik
Kl 11.30 Pause – 30 min
Kl 12.00 Forhandlinger
Pauser underveis
Avslutning
Kl 14.00 Takk for nå!

Generalforsamlingen valgte dette sentralstyret for 2021-2024

Leder og nestleder

Medlemmer av sentralstyret

Varamedlemmer
  • Ola Bakken
  • Anders Møller-Stray
  • Margit Lovise Holte
  • Jorund Andersen

Valg av sentralstyre og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen for GF 2021 består av Arild Steinsland (leder), Liv Espeland Jettestuen og Gaute Granlund.

Alle delegater på GF har dessuten rett til å foreslå kandidater til vervene under generalforsamlingen (benkeforslag).

Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og samler opp mot 180 deltakere hvert tredje år.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten.

Generalforsamlingen består av:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret.

I tillegg har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen.

Frister for melding av saker

Alle foreningens organer kan melde saker til behandling på generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted (jf. lovene § 15), med unntak av lovendringer der fristen er 6 måneder før generalforsamlingen (jf. lovene § 20).

For generalforsamlingen 2021 gjelder derfor følgende frister:

  • Ordinære saker: 15. november 2020
  • Lovendringer: 15. september 2020

Forslagene sendes fortrinnsvis på e-post til sekretariatet. Husk å skrive hvilket organ som melder inn forslaget.

Relaterte artikler

Leders tale til Generalforsamlingen 2021

- Et overordnet mål i framtidens kirkeorganisering må være at kirken er en god arbeidsplass for alle som jobber der. PF ønsker at alle som jobber i kirken skal ha god ledelse, trygge arbeidsvilkår og god medbestemmelse, sa PFs leder i sin tale til generalforsamlingen 2021.

More-button

Nytt sentralstyre 2021-2024

NYTT SENTRALSTYRE 2021-2024: Martin Enstad (leder), Eldfrid-Marie Hollevik Bakken (nestleder), Jon Aalborg, Ingvild Bjørnøy Lalim og Jon Arne Tandberg.

More-button

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening, vedtatt av generalforsamlingen.

More-button