Bergen 2012

Presteforeningens 49. generalforsamling ble arrangert 19.-21. mars 2012 på Hotell Norge  i Bergen sentrum.

Gunnar Mindestrømmen ble valgt til leder for en ny periode.

Sentralstyret 2012-2015 bestod av:

Leder: Gunnar Mindestrømmen
Nestleder: Anne B. Skoglund

Medlemmer:
Ingvild Osberg
Kyrre Kolvik
Øyvind Taraldset Sørensen (LFU-Spekter)

Varamedlemmer:
Arild Steinsland
Lars Erlend Kielland
Anne Birgitte Bødtker Ruus (LFU-KA)

 

Dokumenter

Leders tale Leder Gunnar Mindestrømmens tale til generalforsamlingen.
Olav Fykse Tveits foredrag "Er Gud tilbake?" - foredrag 19. mars 2012
Saksdokumenter Samlemappe med saksdokumentene
Protokoll fra GF 2012 Signert protokoll med referat fra generaldebatten.