Kristiansand 2009

Presteforeningens Generalforsamling 2009 ble arrangert 21. – 23. september på Quality Hotel og Resort Kristiansand.

Generalforsamlingen valgte Gunnar Mindestrømmen til leder. Mindestrømmen hadde hatt vervet siden Ingeborg Midttømme ble utnevnt til biskop i Møre i august 2008. Anne Skoglund ble valgt til ny nestleder.

Etter generalforsamlingen var sentralstyret sammensatt slik:

Leder: Gunnar Mindestrømmen
Nestleder: Anne Skoglund

Medlemmer:
Kyrre Kolvik
Leif Endre Grutle
Svein Bjarte Mangersnes

Varamedlemmer:
Anna Grønvik (stat)
Øyvind Taraldset Sørensen (øvrige tariffområder)

 

Dokumenter

Protokoll GF 2009 Signert protokoll i pdf-format
Saksdokumenter Samlet saksmappe for GF 2009 i pdf-format