Alta 2015

Presteforeningens 50. generalforsamling ble arrangert på Rica Hotel i Alta fra 16.-18. mars 2015.

Leder Gunnar Mindestrømmen ble takket av etter syv år som PF-leder. Her er Minderstrømmens tale til generalforsamlingen.

Martin Enstad ble valgt til ny leder. Dette er sentralstyret generalforsamlingen valgte:

Leder: Martin Oskar Enstad (Borg, stat)
Nestleder: Anna Grønvik (Oslo, stat)

Øvrige medlemmer:
Anne Birgitte Bødtker Ruus (Stavanger, KA)
Ingvild Osberg (Borg, stat)
Arild Steinsland (Bjørgvin, stat)

Varamedlemmer:
Bjørn Egil Watsend (Oslo, vara ikke-statlige tariffområder)
Jon Aalborg (Oslo, 1. vara, stat)
Ingeborg Blindheim Sommer (Oslo, 2. vara stat)

Dokumenter

Leders tale Gunnar Mindestrømmens tale til generalforsamlingen.
Sakspapirer Samlet saksmappe med alle sakene til GF 2015.
Protokoll GF 2015 Den underskrevne protokollen fra GF 2015.