Kategori: Om oss

Innføring i arbeidsrett 4.-5. september 2024

Kurset gir kunnskaper om sentrale arbeidsrettslige emner innen kollektiv og individuell arbeidsrett. I tillegg til gjennomgang av relevante lov- og avtalebestemmelser, vil kurset også gi en innføring i juridisk teori og arbeidsrettens plass i rettssystemet, samt praktiske eksempler.

More-button

Grunnkurs for tillitsvalgte del 2, 29.-30. mai 2024

Kurset er åpent for tillitsvalgte fra lokallagsnivå og stiftsstyrer som har gjennomført grunnkurs del 1 (webinar) høsten 2023 eller våren 2024. Kurset er også åpent for deg som har vært tillitsvalgt en stund og har tatt kurs før, men trenger en oppfriskning.

More-button

Fagutvalg for proster (FAPR)

Fagutvalget for proster har mandat til å arbeide for å fremme prostenes synspunkter innad i organisasjonen. Utvalget behandler saker fra de regionale faglagene, og er rådgivende organ for proster i lønnsspørsmål.

EmneknaggerProster
More-button