Forsiden < PFs organisasjon

PFs organisasjon

Underkategorier

Foreningens lover og sentrale dokumenter

Presteforeningens lover er grunnlaget for foreningens arbeid. Generalforsamlingen vedtar et verdidokument for treårsperioden, og representantskapet[...]
Se hele kategorien

Organer og tillitsvalgte

Her finner du oversikten over organisasjonsarbeidet i Presteforeningen,  generalforsamling, fagutvalg, tillitsvalgte, etc. Den norske kirkes[...]
Se hele kategorien

Medlemskap

Medlemmer kan være yrkesaktive prester i Den norske kirke, teologiske kandidater som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive, prester[...]
Se hele kategorien

Studenter

Presteforeningen ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer, og organiserer studentlag på hvert av utdanningsstedene. Foreningen arbeider[...]
Se hele kategorien

Klimaengasjement

Presteforeningen ønsker å arbeide med å utvikle vårt klimaengasjement. I perioden 2019-2021 jobbes det med at politikk for grønt kirkelige[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Les mer

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Les mer