Forsiden < Organisasjon

Organisasjon

Presteforeningen (PF) er landets største fagforening for prester, teologiske kandidater og teologistudenter. PF er medlem av hovedsammenslutningen Unio.

PF har som mål å bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i den enkeltes arbeidsliv, fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv og i pensjonisttilværelsen. PF har godt skolerte tillitsvalgte i alle landets bispedømmer og prostier, lønns- og forhandlingsutvalg i andre tariffområder og egne fagutvalg for grupper av spesialprester.

Arbeidslivsavdelingen ved foreningens sekretariat i Oslo bistår både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Avdelingen har ansatte med høy kompetanse innen arbeidsrett, tariff og andre arbeidslivsspørsmål. Presteforeningen er også en profesjonsforening. Vi har en egen fagavdeling som har sin oppmerksomhet rettet mot presteprofesjonen og teologien som fag. I samarbeid med de teologiske fakultetene, arbeidsgivere og medlemmer med praktisk erfaring innen ulike disipliner, arbeider avdelingen som aktør i et stort etter- og videreutdanningsapparat.

martin_PF-foto-422

Leder – Martin Enstad
 E-post
Sentralbord: 23 08 16 00
Mobiltelefon: 996 24 959

anna_PF-foto-131

Nestleder – Anna Grønvik
E-post
Sentralbord: 23 08 16 00
Mobiltelefon: 970 64 642

Ole-Johs-Huuse-Presteforeningen-foto-Ann-Elin-Wang-3

Generalsekretær – Ole-Johs. Huuse
E-post
Sentralbord: 23 08 16 00
Mobiltelefon: 911 10 277

Underkategorier

Lover og sentrale dokumenter

Presteforeningens lover er grunnlaget for foreningens arbeid. Generalforsamlingen vedtar et verdidokument for treårsperioden, og representantskapet[...]
Se hele kategorien

Organer og tillitsvalgte

Her finner du oversikten over organisasjonsarbeidet i Presteforeningen,  generalforsamling, fagutvalg, tillitsvalgte, etc. Den norske kirkes[...]
Se hele kategorien

Medlemskap

Medlemmer kan være yrkesaktive prester i Den norske kirke, teologiske kandidater som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive. Prester[...]
Se hele kategorien

Studenter

Presteforeningen ønsker teologiske studenter som medlemmer, og organiserer studentlag på hvert av utdanningsstedene. Foreningen arbeider for[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Generalforsamling 2018, 12.-14.mars på Gardermoen

Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Les mer

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer